Hur du skyddar nyplanterade träd mot rådjur, älg och kaniner

Nyplanterade träd är attraktiva som mat för vilda djur, som rådjur, älg och kaniner. Rådjursbockar fejar hornen på vårkanten, och nyplanterade fruktträd är idealiska att ge sig på.  En vinter utan viltskydd är lika med katastrof om du har rådjur i närheten.

Här är ett enkelt och billig modell för rådjursskydd (fungerar mot älg och kanin också)
Billigt, och en viss rustik charm… 

 


Viltskydd, material och verktyg…

  • Hönsnät 180cm
  • Stolpar  min 2,5m
  • Kvistsåg
  • Grensax
  • Sekatör
  • Yxa
  • Rep
  • Spett
  • Ståltråd eller buntband
  • Planka

Kostnad ca 90:- per träd


Stolpar från slyRådjurs skydd, stolpar

Gallra i tätvuxna lövbestånd med lite kvistar.
De flesta markägare är glada att få sin ungskog röjd, men självklart frågar du först.

Grensax, och kvistsåg är smidiga (och riskfria) verktyg när du röjer för hand,  sekatören använder du för kvistning.

Rönn eller salix håller längst, ofta skjuter de rötter som förlänger stolpens livslängd något år.

 

 


Spetsa mot plankaälg skydd, spetsa stolpar

Lägg upp en planka att spetsa mot (stadigt och säkert) och använd en skarp yxa med tunn eggvinkel så spetsar du lättare.

Sortera stolparna någotsånär efter grovlek.
Längd minst 2,5m.

 

 

 

 


   Så här ungefär…. Viltskydd, spetsad stolpe

 

 

 

 

 

 


Spetta upp hålen i vinkel utåt Viltskydd, spetta hål

5-6 stolpar brukar vara lagom för ett träd, flera om de är tunna.
Lägg ut stolparna där  hålen ska vara,  så du får ungefär samma avstånd mellan stolparna.

Spetta upp hålen i skarp vinkel utåt (lite längre ned ser du varför…), ca 50 cm djupa.

 

 

 


Stolparna på plats.. Viltskydd, håltagning

Motsatta stolpar ungefär lika grova.

Tryck ned stolparna ordentligt.

 

 

 

 

 

 


Spänn ihop med repet… Viltskydd stolpar

..så att stolparna är vertikala eller lutar lite inåt.

 

 

 

 

 

 

 


Rulla ut hönsnät Rådjursskydd, nät

Vik nätet runt första stolpen och skarva ihop nätet när du kommer runt stolparna.
Fäst upp nätet med ståltråd eller buntband mot stolparna, några fästpunkter räcker gott.

 

 

 

 

 


Snygga till… Älgskydd, stolpar

Kapa till stolparna  med god marginal ovanför nätet, så att du kan använda dem igen nästa år.

 

 

 

 

 

 


Klart, nästan.. Trädskydd färdigt

Bara att lossa på repet…
De utåtriktade stolparna fjädrar utåt, trycket stabiliserar skyddet och håller hönsnätet på plats.

Inga problem alls med viltskador de vintrar vi haft skydden på plats.
Men första året efter planteringen var träden oskyddade, katastrof, många träd blev svårt sargade av rådjur.

 

Kaniner gräver, så för säkerhets skull komplettera med ett stamskydd av plast.

Om sorkar är ett problem,  fordra planteringshålet (när du planterar) med tätmaskigt kycklingnät så har du ett visst skydd mot sorkattacker.