Om projektet

Varför odla grönsaker?

Vi lever i en tid av snabba förändringar, förändringar som oroande ofta går i en negativ rikting.
Befolkningsexplosion, miljöförstöring, energikris och  dramatiska klimatförändringar. Råvarukris. Massiv jordförstöring, matkris och måttlös överkonsumtion. Utfiskning i haven och alltfler djur och växtarter som försvinner. Krigskonflikter och vapenhot, atomkraft med oöverskådliga konsekvenser och en global ekonomi lika stabil som ett korthus…

Lösningar finns, många. Rimligtvis innebär de en betydligt enklare och mera jordnära tillvaro, förmodligen lyckligare också. Men vi tycks inte särskilt intresserade av att ändra våra inbitna ovanor,  vårt kollektiva beteende är mera likt  en fullastad buss i full fart mot stupet…

Plan B
Att ensam förändra världen är en klart överväldigande uppgift. Däremot är det fullt genomförbart att börja med sig själv. Och först av allt finna den inre stabilitet och frid som är oberoende av yttre faktorer…
Sedan  finns ett överflöd av enkla praktiska åtgärder som både är personligt berikande och omtänksamma om vår gemensamma planet.
Odla grönsaker hemma är ett steg på den vägen, en början på en personlig Plan B.

Genom att hemmaodla en del av din mat eliminerar du massor av transporter och skadliga kemikalier, du äter hälsosammare och du får en viss grad av självförsörjning som kan bli nog så värdefull. Dessutom sparar du pengar och får en underbar miljö på köpet.

Vad vi vill bidra med
Målsättningen med den här sidan är att ge dig ideer som gör hemmaodlingen enkel, effektiv och ekonomiskt lönsam. Hur du använder lokala gratisresurser, hittar de bästa verktygen, eliminerar tunga arbetsmoment och använder många otraditionella genvägar till dignande skördar.

Ideer från Permaculture och från många andra duktiga mästerodlare, sådant som vi har haft glädje av i vårt eget experimenterande i grönsakslandet.

Vi lägger in ett eller två tips varje vecka, fotosekvenser med korta texter, ofta med länkar till mera information. I början blir det lite ostrukturerat, vartefter vi får in mera material kommer vi att systematisera och göra allt lätt överskådligt. Just nu hittar du säkert konstigheter i navigeringen,  vi har ett pågående arbete med olika lösningar…

Längre fram kommer förmodligen uppdaterade och mera detaljerade rapporter som kan laddas ner för en rimlig penning. Eller något annat, beroende på vad som händer under resans gång.
Du är mycket välkommen med feedback och egna tips, dina synpunkter är guld värda för oss.

Vi, det är Torbjörn Lundaahl med sådär en 40 års erfarenheter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsmästeri i olika former. Och Lars Wallgren, webmaster, mästare på gitarr, fotograf och Skånsk mästare på att gräva planteringshål….

Glada hälsningar

Lars och Torbjörn

PS  Vill du veta mer om troligt framtidscenario de närmaste 20-30 åren?
I så fall, läs vidare här
Välgrundat, faktaspäckat, underhållande och rejält omskakande…