Marktäckning, ogräsrensning och jordförbättring

Marktäckning eliminerar (nästan) all ogräsrensning och grävning.

  • Marktäcket skapar en idealisk miljö för mikroliv och maskar, på kort tid får du en lucker och näringsrik jord.
  • Sparar fukt, du slipper undan med betydligt mindre vattning, kanske ingen alls.
  • Håller värmen i jorden på hösten, du får en längre odlingssäsong.

Men det tar betydligt längre tid för jorden att värmas upp på våren, bäst är att kratta undan marktäcket tillfälligt
Mikrolivet får en idealisk miljö, tyvärr gäller det också sniglarna.
En del odlare har erfarenheten att snigelpopulationen hålls på en acceptabel nivå när allt är i balans, vi hoppas få uppleva det..

 

 


ÄrthalmÄrtor, första klassens gröngödsel

Ärtor (alla baljväxter) binder luftkväve och ger rik näring till efterföljande grödor.
Ärtor har djupa rötter som luckrar kompakt jord och ökar mullhalten.

Välj en högväxande sort som ger mycket grönmassa.

Ärtorna klipps ned vid blomningen, om du vill ha bästa gröngödslings effekt.
Men även efter skörden ger ärthalm och rotmassa excellent jordförbättring.


 HalmVanlig halm…

ger lite näring men tillför mycket organiskt material, bra marktäckning.
Lägg först 2 lager med kartong i botten för att blockera ogräs.

 

 

 


Vallört, excellent marktäckning

Vallört

Bra för gödselvatten, vacker  och en fantastisk medicinalväxt.

Vallört är en perenn som återkommer varje år.

 


VallörtKlipp ned..

så bryts bladen ned fortare, prydligare också.

Plantera vallörten strategiskt så du slipper transporter.

Välj en sort som inte sprids med frö, och klipp ned innan frösättning för säkerhets skull.

Du kan klippa ned vallörten 2-3 gånger på en sommar.


HäckHäckar klipps..

bra marktäckning det också, gröna löv ger näring, grenar bidrar med organiskt material.

 

 

 


 HäckLövlastning..

 

 

 

 

 


 Häck gröngödselLövlossning..

med en presenning flyttar du enkelt stora mängder lätt material.

 

 

 

 

 


Kartong och gödselFörst kartong, sen gödsel..

Två lager med kartong, ovanpå det gödsel om du har tillgång till det.
Halm, kasserat hö/ensilage, löv, gräsklipp eller trädgårdsavfall, allt organiskt material är användbart.

 

 


Rundbale ensilageEnsilage i rundbale

Öppna med en skarp kniv och vik undan plast och nät.

 

 

 

 


Ensilage utrullningRulla ut..

Ensam går väl, men bättre med hjälp.
Kristoffers finska sisu klarar det mesta…

 

 

 


Ensilage marktäckning, rulla utröda mattan…

Enklare att fördela så här, annars får du slita för att få isär rundbalar.

 

 

 


Ensilage transportTransport

Presenning fungerar bäst, skottkärra går också.

 

 

 

 

 


Ensilage lasta utLossa ensilage/hö

Högaffel med 3 tenar, grep går inte bra.

 

 

 

 


Ensilage bäddaSnygga till..

Bädda, vik in kanterna så får du en prydlig tjock kant som blockerar ogräs effektivt.

 

 

 

 

 


Ensilage bäddatBulligt och bra..

 

 

 

 

 


AnjaAnja..

Trägårdens vackraste blomma…
Astrid också, men hon syns inte här.