Ännu bättre grönsaksland med dubbelgrävning..

De flesta växter frodas i en lucker, djup och fuktig matjord med rikligt med organiskt material. Idealiska förhållanden, men inte alltid så enkelt att få till, i lerjord tex

Djupgrävning (dubbelgrävning) är ett snabbt (och arbetskrävande) sätt att berika och luckra jorden.
 

Material   Djupgrävning, material

  • Grenar, ruttna brädor eller träbitar
  • Köksavfall, brunnen gödsel, löv, gräsklipp och annat trädgårdsavfall
  • Sekatör och grensax för att klippa ner spretiga grenar och grovt växtmaterial
  • Skottkärra, spade och grep

 

 

Material

Spån hjälper till för att luckra
tunga jordar (lera) men kräver näring (kväve) när det förmultnar

Gräsklipp, köksavfall eller gödsel ger snabb näring och mat för daggmaskar när det bryts ned.

 

 

Köksavfall från grannarnaKöksavfall

 

 

 

 

 

 

 

DikeGräv första ”diket”
Jorden  lastas i   skottkärra för att användas sist, i andra änden av odlingsbädden.

 

 

 

 

 

Grenar, slask och blad

Grenar, slask och trädgårdsavfall

 

 

 

 

 

 

Täck med jordFyll på med jorden från nästa dike.

Använd gärna en skiva (att stå på) för
att inte packa jorden.
Fuktig jord blir lätt kompakt.

 

 

 

Grepluckring

Luckra djupare med grep…

 

 

 

 

 

 
 GrepluckraGräv undan den lösa jorden, om det är näringsfattig mineraljord (alv) så låt den ligga kvar underst.

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsrester och köksavfall

Grenar, löv och köksavfall…

 

Förmultnat  trävirke är bättre än färskt, det bryts ned fortare i jorden.

 

 

 

 

 

Ull

Kasserad ull går också bra..

Ull är näringsrik  och håller fukten väl.
Slöseri, ja, men tyvärr är ullpriserna idag så låga att det ofta är olönsamt att packa och leverera ullen för garn..

 

 

Djupgrävd bädd

Färdig dubbelgrävd  bädd.

Jorden i skottkärran används för att fylla sista diket.

Kompostbehållare (däck) för köksavfall och droppslangar.

 

 

 

Grönsaker i djupgrävd bädd

Grönsakerna växer bra i lucker och näringsrik jord, men full effekt  får du först efter 1-2 säsonger.

 

 

Träd och grenar som jordförbättring, läs mer här..
-scrolla ned en bit på sidan.

Om att gräva ned köksavfall och trädgårdsrester , läs mer här..

Dubbelgrävning, mera detaljer här…